Απειροστικός Λογισμός ΙΙΙΜαθηματικόΠανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Άσκηση 3 (παλιό θέμα)

Δείτε μια άσκηση με ακρότατα, εφαπτόμενο επίπεδο παραγαγώγους κατά κατεύθυνση μιας πραγματικής συνάρτησης 2 μεταβλητών στο μάθημα Απειροστικός Λογισμός III.

Διαβάστε Περισσότερα
Απειροστικός Λογισμός ΙΙΙΜαθηματικόΠανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Άσκηση 2 (παλιό θέμα)

Δείτε μια άσκηση με: 1) καμπύλες στάθμης, 2) πολυώνυμο Taylor και 3) εφαπτόμενο επίπεδο μιας πραγματικής συνάρτησης 2 μεταβλητών στο μάθημα Απειροστικός Λογισμός III.

Διαβάστε Περισσότερα
Απειροστικός Λογισμός ΙΙΙΜαθηματικόΠανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Άσκηση 1 (παλιό θέμα)

Δείτε μια άσκηση για: 1) τη συνέχεια, 2 )τη μερική διαφορισιμότητα, 3) τη διαφορισιμότητα, 4) τη συνεχή μερική διαφορισιμότητα, 5) τις παραγώγους κατά κατεύθυνση 5)…

Διαβάστε Περισσότερα