Εισαγωγή στις ΠιθανότητεςΜαθηματικόΠανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Θέματα Ιανουαρίου 2019

Δείτε ή κατεβάστε τα θέματα της εξεταστικής Ιανουαρίου 2019 στο μάθημα “Εισαγωγή στις Πιθανότητες“. Για τις λύσεις των θεμάτων απευθυνθείτε στο φροντιστήριό μας.

Διαβάστε Περισσότερα
Εισαγωγή στις ΠιθανότητεςΜαθηματικόΠανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Θέματα Σεπτεμβρίου 2018

Δείτε ή κατεβάστε τα θέματα της εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2018 στο μάθημα “Εισαγωγή στις Πιθανότητες“. Για τις λύσεις των θεμάτων απευθυνθείτε στο φροντιστήριό μας.

Διαβάστε Περισσότερα
Εισαγωγή στις ΠιθανότητεςΜαθηματικόΠανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Θέματα Ιανουαρίου 2018

Δείτε ή κατεβάστε τα θέματα της εξεταστικής Ιανουαρίου 2018 στο μάθημα “Εισαγωγή στις Πιθανότητες“. Για τις λύσεις των θεμάτων απευθυνθείτε στο φροντιστήριό μας.

Διαβάστε Περισσότερα
Εισαγωγή στις ΠιθανότητεςΜαθηματικόΠανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Θέματα Ιανουαρίου 2016

Δείτε ή κατεβάστε τα θέματα της εξεταστικής Ιανουαρίου 2016 στο μάθημα “Εισαγωγή στις Πιθανότητες“. Για τις λύσεις των θεμάτων απευθυνθείτε στο φροντιστήριό μας.

Διαβάστε Περισσότερα
Εισαγωγή στις ΠιθανότητεςΜαθηματικόΧωρίς Κατηγορία

Τυπολόγιο στις κατανομές (διακριτές & συνεχείς)

Δείτε ή κατεβάστε ένα τυπολόγιο με τις σ.π και σ.π.π. των πιο γνωστών διακριτών και συνεχών αντίστοιχα κατανομών στο μάθημα “Εισαγωγή στις Πιθανότητες“.

Διαβάστε Περισσότερα