Τυπολόγιο στις κατανομές (διακριτές & συνεχείς)

Δείτε ή κατεβάστε ένα τυπολόγιο με τις σ.π και σ.π.π. των πιο γνωστών διακριτών και συνεχών αντίστοιχα κατανομών στο μάθημα “Εισαγωγή στις Πιθανότητες“.

Λυμένες ασκήσεις στις Πιθανότητες από το βιβλίο του κ. Ζωγράφου (κεφάλαιο 3)

Το περιεχόμενο προστατεύεται. Για να το δείτε εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης ή επικοινωνήστε μαζί μας στο 6942502670:

Λυμένες ασκήσεις στις Πιθανότητες από το βιβλίο του κ. Ζωγράφου (κεφάλαιο 2)

Το περιεχόμενο προστατεύεται. Για να το δείτε εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης ή επικοινωνήστε μαζί μας στο 6942502670:

Λυμένες ασκήσεις στις Πιθανότητες από το βιβλίο του κ. Ζωγράφου (κεφάλαιο 1 – Συνδυαστική)

Το περιεχόμενο προστατεύεται. Για να το δείτε εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης ή επικοινωνήστε μαζί μας στο 6942502670: