Τυπολόγιο στις κατανομές (διακριτές & συνεχείς)

Δείτε ή κατεβάστε ένα τυπολόγιο με τις σ.π και σ.π.π. των πιο γνωστών διακριτών και συνεχών αντίστοιχα κατανομών στο μάθημα “Εισαγωγή στις Πιθανότητες“.

Πρoστατευμένο: Λυμένες ασκήσεις στις Πιθανότητες από το βιβλίο του κ. Ζωγράφου (κεφάλαιο 3)

Αυτό το περιεχόμενο είναι προστατευμένο με συνθηματικό. Για να το δείτε εισάγετε το συνθηματικό σας παρακάτω:

Πρoστατευμένο: Λυμένες ασκήσεις στις Πιθανότητες από το βιβλίο του κ. Ζωγράφου (κεφάλαιο 2)

Αυτό το περιεχόμενο είναι προστατευμένο με συνθηματικό. Για να το δείτε εισάγετε το συνθηματικό σας παρακάτω:

Πρoστατευμένο: Λυμένες ασκήσεις στις Πιθανότητες από το βιβλίο του κ. Ζωγράφου (κεφάλαιο 1 – Συνδυαστική)

Αυτό το περιεχόμενο είναι προστατευμένο με συνθηματικό. Για να το δείτε εισάγετε το συνθηματικό σας παρακάτω:

Πρoστατευμένο: Θεωρητικό θέμα στις Διαφορικές Εξισώσεις β’ τάξης

Αυτό το περιεχόμενο είναι προστατευμένο με συνθηματικό. Για να το δείτε εισάγετε το συνθηματικό σας παρακάτω: