Δείτε ή κατεβάστε τα θέματα της εξεταστικής του Ιουνίου 2017 και 2018 στο μάθημα Μαθηματικά για Οικονομολόγους ΙΙ.

Το PDF περιέχει 4 θέματα για τον Ιούνιο 2017 και άλλα 4 για τον Ιούνιο 2018 (με τις λύσεις τους).

Κοινοποιήστε!